Техника за асистирано люпене

Какво представлява асистираното люпене?

MACS - Magnetic Activated Cell Sorting

На втория или третия ден след оплождането ембрионът се състои от четири или осем клетки и пелуцидна зона, която представлява своеобразна обвивка, предпазваща ембриона през първите дни от развитието му и разкъсваща се на шестия ден, за да може ембрионът да се появи и да се имплантира в ендометриума или стената на матката.

В някои случаи и поради различни причини това излюпване не се случва по естествен път. За да се справим с този проблем, можем да приложим асистирано излюпване, което се състои в направата на малък отвор в областта на таза преди трансфера, за да се улесни излюпването на шестия ден след оплождането, като по този начин се осигури по-висок процент на имплантиране на ембрионите и следователно на бременност.

Кога се прилага тази техника?

Тази техника се прилага в случаи на предишни неуспешни имплантации, когато качеството и развитието на ембрионите е недостатъчно, когато възрастта на пациента е висока и когато zona pellucida на ембриона е необичайно удебелена.