Продължително отглеждане до бластоцисти

Продължителното култивиране на ембрионите през петте дни след оплождането ни позволява да направим по-голяма селекция на ембрионите, които по-късно ще бъдат пренесени в матката.

Процесът на разширено култивиране до бластоцисти

Това се дължи на факта, че някои ембриони блокират деленето си на третия ден от развитието си. С тази техника гарантираме, че трансферираните ембриони са преодолели тази блокада, като по този начин увеличаваме процента на имплантиране на ембрионите, а следователно и процента на бременност.

Едно от изискванията е броят на ембрионите, получени в резултат на оплождането, да е голям, тъй като не всички от тях ще достигнат до стадий бластоцист и не всички ще са с добро качество, така че при малък брой ембриони трансферът на ембриони ще се извърши на ден 2 или 3.

Преембриони

16-20 часа след оплождането (Ден 1)

Ембрион

От 4 клетки 48 часа след оплождането (ден 2)

Ембрион

От 8 клетки след 72 часа след оплождането (ден 3)

Ембрион

Уплътняване 80 часа след наторяването (ден 3)

Ембрион

Стадий на бластоциста 120 часа след оплождането (ден 5)