PRIVACYBELEID:

CONTACTFORMULIER EN COMMERCIËLE GEGEVENS

In naleving van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonsgegevens die worden verzameld van u. Zal worden opgenomen in een bestand waarvan de eigenaar is gebaseerd op de gekozen “INSTITUUT van de voortplanting van Marina Alta centrum, SL “met CIF B-53951745 en de statutaire zetel op de Avda. De Vergel 10 03778 Beniarbeig (Alicante) of “CARTAGENA geassisteerde voortplanting, S.L.” met c.i.f. B-30908768 en met adres op Alameda San Anton 11 30205 Cartagena (Murcia).

De behandeling vindt haar rechtsgrondslag in de toestemming gegeven door u te klikken op het vakje “Ik ga akkoord met de Privacy Policy” en daarom aanvaardt dat de inning daarvan hebben de volgende doeleinden :. Gebruikers beheren website; Het beheer van de diensten die worden aangeboden via de Website ; Contactformulierbeheer.

& nbsp;

& nbsp;

Wij informeren u dat u kan uitoefenen: toegang, correctie, wissen, beperking, draagbaarheid, tegen een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, en toestemming te allen tijde per brief in te trekken, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart / NIE / Paspoort naar het hierboven vermelde postadres; (Waarschuwing: de datum van inwerkingtreding van Verordening (25 mei 2018) kan alleen worden uitgeoefend recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie) .