Conserveringstechniek

Sperma invriezen

Zaadmonsters kunnen om verschillende redenen worden bevroren of ingevroren. Bij IREMA maken wij standaard gebruik van bevriezing voorafgaand aan de uitvoering van IVF-cycli. Dit vermindert onvoorziene problemen en werkt rchemotherapieustgevend voor het paar, wetend dat er al een zaadmonster beschikbaar is. Soms blijkt het namelijk een probleem te zijn om op de dag van de bevruchting een zaadmonster te verkrijgen.
Invriezen wordt ook uitgevoerd bij patiënten die radio- of chemotherapie moeten ondergaan, omdat deze therapieën soms leiden tot levenslange steriliteit. Hierdoor verzekert de man zich ervan dat hij kinderen kan krijgen, nadat hij de ziekte heeft overwonnen. De zaadmonsters kunnen voor onbepaalde tijd worden ingevroren, zonder dat dit enige schade oplevert.

Invriezen wordt ook uitgevoerd bij mannelijke patiënten die een sterilisatie ondergaan. Als zij in de toekomst alsnog kinderen willen krijgen, zal het niet nodig zijn om een hersteloperatie uit te voeren. Een hersteloperatie biedt namelijk geen garantie voor het herstel van de vruchtbaarheid.
Het zaadmonster wordt bevroren in kleine pillen, waardoor we met één monster meer dan één kunstmatige voortplantingscyclus kunnen uitvoeren.