Konstgjord befruktning IAC - IAD

Assisterad befruktning dvs. insemination, är en behandling av barnlöshet där spermier injiceras i livmodern vid tiden för ägglossning. Det finns många orsaker som kan leda till infertilitet och insemination rekommenderas i diverse fall i synnerhet då dessa härstammar i problem med spermierna som till exempel fåtalighet eller nedsatt rörlighet.

Insemination kombineras ofta med hormonbehandling varigenom äggstockarna stimuleras så de producerar fler ägg. Likaså används insemination i fall där mannen inte kan ejakulera i kvinnan (impotens, för tidig utlösning eller annan medicinsk orsak). Behandlingen kan ske med kvinnans partners spermier eller med spermierna från en donator.

Sperman tvättas för att separera spermierna från sädesvätskan. Detta görs för att hindra  sädesvätskan från att komma in i livmodern och orsaka irritation. Således ökar möjligheten för spermierna att befrukta ägget.

Insemination utförs genom att de utvalda spermierna förs in genom livmoderhalsen med en kanyl och processen tar bara några minuter.