Partnerens ägguttag

Mottagande av partnerns äggceller

De nuvarande Spanska lagarna 13/2005 och 14/2006 jämställer ett gift homosexuellt pars rättigheter vid ett heterosexuellt pars. Således kan två kvinnor uppfylla sin önskan att få barn (tillsammans).

Utgående från dessa lagar har lesbiska par olika alternativ för att uppnå en graviditet.

Beroende på åldern på den partner som vill bära barnet kan olika behandlingsformer användas, Assisterad befruktning, provrörsbefruktning (IVF) med anonym spermadonation eller fertilitetsbehandling med anonymt donerade äggceller och spermier.

En annan möjlighet är att befrukta den ena kvinnans äggceller med anonymt donerad sperma och sedan återföra embryona till den kvinna som vill genomgå graviditeten. Denna teknik kallas ROPA.

Enligt Spansk lag har oberoende av vilken reproduktionsteknik som används båda parterna full skyldighet och rättighet vad gäller det ofödda barnet genom att skriva under ett samtycke till behandlingen.