Undersökning av DNA-fragmentering av spermier

Vad är fragmentering av spermie DNA?

Spermierna är ansvariga för att transportera mannens genetiska information till ägget, informationen finns i DNA:t.

Det genetiska materialet i spermierna kan innehålla förändringar, brytningar och strykningar. Fragmentering av spermiens DNA hänvisar till antalet dylika anomalier som DNA:t visar på. Ju färre förändringar som finns i det genetiska materialet desto större integritet sägs materialet besitta.

I en del fall kan bristen på information i spermiernas DNA försörjas med genetisk information från äggcellen men i allmänhet sägs det att ju fler skador DNA:t påvisar desto mindre blir det genetiska materialets integritet och som följd minskar även möjligheten att det formas ett livskraftigt embryo som kan förvandlas till en frisk bebis.

 

I vilka fall rekommenderas att utföra en fragmenteringstest på spermiernas DNA?

1  långtgående sterilitet.
2  Mer än två misslyckade försök med VIF.
3  Upprepade aborter
4  mannens ålder >45 år
5  mannen lidit av hög feber den närmaste tiden
6  variocele
7  tidigare behandling med kemo-terapi / radio-terapi
8  necrozoospermi (<50% vitalitet)
9  hypospermi och/eller sperman har surt pH
10  vid frysning av spermaprov som lämnats för att undergå kemo- / radio- terapi behandling eller en vasektomi.

Hur hittas fragmentering av spermiens DNA?

Det finns olika metoder för att mäta fragmenteringsnivån. På IREMA används TUNEL-  testet, som rekommenderas av opinionsbildare inom studier av DNA fragmentering.

Vad bör göras i det fall att man hittar betydande fragmentering av spermie DNA:t?

Det finns behandlingar som kan förbättra kvalitén på spermie DNA:t, bl.a. behandling med antioxidanter. För patienter som svarar dåligt på dessa behandlingar rekommenderas VIF-ICSI med spermier från testikeln.

Vad bör göras föra att utföra ett fragmenteringstest?

Det ända som behövs är ett spermaprov i en steril behållare.