Undersökning av fertilitet

Först och främst utförs en grundlig utredning av vilka faktorer som leder till ett pars barnlöshet. Vi undersöker båda parter för att kartlägga en adekvat behandling som varierar från fall till fall.

Undersökningarna tar inte lång tid men resultaten inverkar på behandlingen som läggs upp. Därför är det välkommet att varje kund ger oss så mycket information som möjligt till exempel tidigare undersökningsresultat.

Undersökning av kvinnan:

Transvaginalt ultraljud, för att undersöka äggledarna och livmodern. Vi fastställer en möjlig förändring i livmodern som missbildning, polyper, myomer med mera. Vi granskar äggstockarna, förekomst av folliklar och deras mått.

Bakteriologitest för att bekräfta att det inte finns någon infektion i livmoderhalsen.

En hormonundersökning på menstruationscykelns tredje dag. Åtskilliga hormoner undersöks (FSH, LH och prolaktin) vilka ger oss information om äggstockarnas funktion.

 Hysterosalpingografi som i grunden består av en röntgen för att avgöra  livmoderns och  äggledarnas tillstånd. Vi upptäcker alla eventuella fysiska problem i kvinnans fortplantningsorgan.

Undersökning av mannen:

Spermaanalys genom vilken vi undersöker sädesvätskans kvalitet och således dess befruktningsförmåga. De viktigaste parametrarna för att utröna spermans egenskaper är spermiernas totalmängd och deras rörlighet. Klicka här om du vill veta mera.

Kapasiteringstest av sädesvätskan. Sperman tvättas och centrifugeras på samma sätt som innan utförandet av all assisterad befruktningsteknik för att kontrollera dess respons.

Hur lång tid tar en fertilitetsstudie?

Normalt en till två månader, beroende på patientens senaste menstruation. I de fall där det första mötet med läkaren hålls några dagar innan menstruation kan studien utföras på en månad.

När vi har utfört fertilitetsstudien och har insikt i orsaken till fertilitets problemen kan vi ta ställning till vilken behandling som är bäst lämpad.