0 Flares 0 Flares ×

Problemas de eyaculación

För att uppnå graviditet i par där mannen inte lyckas ejakulera eller då det inte förekommer spermier i utlösningen finns det olika metoder för att få fram spermier och fullfölja en behandling av assisterad befruktning.

Det finns patienter som har erektions problem på grund av diabetes, MS, SCI, eller andra neurologiska störningar. I dessa fall kan man framkalla ejakulation på följande sätt:

Ejakulation/utlösning med hjälp av vibration:

  • Med hjälp av en vibrator provoceras en reflexiv utlösning.
  • En icke invasiv metod, enkel och säker som kan utföras antingen i hemmet eller på kliniken.
  • Ca. 80% av patienterna med ryggmärgsskada lyckas genom denna metod få utlösning.
  • Denna metod är användbar även i fall med erektionsproblem på grund av diabetes, MS eller andra neurologiska störningar.

Utlösning med hjälp av elektrisk stimulans (elektroejakulering):

  • Man tillämpar en mild elektrisk stimulering vid kliniken och om patienten så önskar utförs stimuleringen under bedövning.
  • Den här metoden används i fall där utlösning inte uppnåtts med hjälp av vibration, på patienter som lider av erektionsproblem på grund av diabetes, MS och eller neurologiska störningar.

Förhållande av spermier ur testikel eller bitestikel, (TESA, TESE, PESA och MESA):

Denna metod har utformats för män som har sperma av dålig kvalitet eller inte inte har någon spermaproduktion alls i utlösningen på grund av blockering eller testikelsjukdom. Den används även i fall där patienten lider av erektionsproblem på grund av diabetes , MS och eller neurologiska störningar, även om de spermier som upphämtas genom vibration eller elektrisk stimulans kan vara av bättre kvalitet.

De metoder som används för att få fram/utvinna spermier i dessa fall är följande:

  • TESA: Aspiration av spermier ur testikeln.
  • MESA: Aspiration av spermier ur bitestikeln genom mikrokirurgi
  • TESE: Extraktion av spermier ur testikeln medelst biopsi.
  • PESA: Perkutan aspiration av bitestikeln.

Beroende på vilken teknik som används för att uppnå spermaprovet och på spermiekvaliteten (koncentration och rörlighet), visar de på vilken typ av assisterad befruktning som bör användas.

Patienter som lyckas få utlösning via vibration kan försöka sig på artificiell insemination, eftersom spermaprovet som uppnåtts kan vara av god kvalitet.

Möjligheten att uppnå graviditet efter att man använt sig av dessa metoder är lika hög som om det inte fanns andra orsaker till in-fertiliteten.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 0 Flares ×