0 Flares 0 Flares ×

Genom att odla embryona i fem dagar efter befruktningen, kan man välja ut de mest livsdugliga för återföring.  Detta sker på grund av att en del embryon stannar upp och slutar dela på sig den tredje odlingsdagen. Med den här tekniken kan vi försäkra oss om att de embryon som återförs till livmodern har övervunnit detta stadium och därmed har större chans att fästa sig och således även större chans att leda till graviditet.

En av förutsättningarna är att det uppnås en stor mängd embryon vid befruktningen, eftersom alla inte når bastocyststadiet och även färre är av god kvalitet. I fall där få embryon uppnåtts sker embryoåterföringen den andra eller tredje utvecklingsdagen.


Preembryo 16-20 timmar efter befruktningen (dag 1)


Embryo med 4 celler efter 48 timmar efter befruktningen (dag 2)


Embryo med 8 celler efter 72 timmar efter befruktningen (dag 3)


Embryo i morulafas 80 timmar efter befruktningen (dag 3)


Embryo i blastocystfas 120 timmar efter befruktningen (dag 5)

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 0 Flares ×