Konserveringsteknik

Vitrifiering av oocyter

Vad är förglasning av äggceller?

En av de viktigaste framgångar inom assisterad befruktning under de senaste åren är förglasning (vitrifiering) av äggceller som består ultrasnabb nedfrysning. Denna teknik hindrar att det formas iskristaller som i en konventionell nedfrysning skadar äggcellen.

Förglasnings tekniken har använts i Spanien sedan mitten av 2007 och i vår klinik sedan år 2009. Vi har lyckats höja märkbart överlevnadsprocenten (97%), befruktningsprocenten (81%), mängden embryon med optimal kvalitet (64%) och havandeskapen (46%) av de djupfrysta äggen. Värden som är mycket nära värden i behandling med färska äggceller.

I vilka fall rekommenderas förglasning av äggceller?

 • Kvinnor som av någon orsak vill skjuta upp en eventuell graviditet på grund av arbete och /eller personliga orsaker.
  En kvinna är som mest fertil i 20-30 års ålder en period i kvinnans liv som ofta sammanträffar med personlig och professionell utveckling. Efter 35 års ålder minskar fertiliteten snabbt och i 40 års ålder ännu snabbare och i många fall är det för sent att uppnå graviditet med egna äggceller.
 • Cancerpatienter, för att förhindra sterilitet som följd av radioterapi och kemoterapi behandling.
  Framsteg inom onkologiska behandlingar har medfört en avsevärd ökning av överlevnadsprocenten och därför är det nu viktigt att ta livskvaliteten efter sjukdomen överkommits i beaktande. För kvinnor i fertil ålder förorsakar kemoterapi och radioterapi  i många fall permanent sterilitet. Det är mycket viktigt att konsultera sin onkolog och ifall där det anses ändamålsenligt använda sig av förglasnings tekniken och frysa ned äggcellerna innan behandlingen för att bevara möjligheten att bli förälder.
 • Patientgrupper med risk för förtida äggstockssvikt.
  • Endometrios
  • Autoimuna sjukdomar
  • Kollagen sjukdomar
  • För tidig menopaus i familjen

För alla dessa grupper av kvinnor betyder förglasning av äggceller en realistisk chans att bli gravid i framtiden.

Du får all information du kan behöva genom att kontakta oss på IREMA.

Vad bör göras för att kunna genomgå denna behandling?

Vi börjar med ett informationstillfälle där vi går igenom behandlingens olika aspekter vart efter en  studie genomförs. Behandlingens resultat beror på patientens äggstockars tillstånd och ålder.

Behandlingen består av de första delarna av en VIF- behandling (d.v.s. stimulering och plockning) vartefter de plockade äggen förglasas och förvaras i detta tillstånd tills kvinnan behöver dem.