Правно известие

1. ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. ви уведомява, че личните данни, които могат да бъдат предоставени чрез уебсайта, както и тези, които могат да бъдат предоставени в бъдеще в рамките на правните отношения с този субект, ще бъдат включени във файловете, собственост на INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L., чиито данни са посочени в заглавието.

Целта на тези файлове е да се управляват, администрират, да ви се предоставят услугите или продуктите, които сте поискали, и, когато е уместно, да се спазват и изпълняват всички договори, които може да сключите, да се научи повече за вашите вкусове, да се адаптират услугите към вашите предпочитания и да може да ви се предлагат нови услуги или продукти и да ви се изпраща информация, свързана с дейностите на INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L., по всякакъв начин, включително по електронен път. Получатели на събраната информация ще бъдат основно служителите на INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L.

С изключение на полетата, в които изрично е посочено друго чрез звездичка (*), отговорите на въпросите относно личните данни са доброволни и неотговарянето на тези въпроси не означава понижаване на качеството на заявените от вас услуги. Ако не попълните полетата, отбелязани като задължителни, или предоставите неверни данни, INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. няма да може да ви предостави исканите от вас услуги или продукти.
Съгласието, дадено за обработката на вашите лични данни, може да бъде оттеглено по всяко време, като се свържете с INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. или като изпратите имейл на адрес contactar@irema.org.
Потребителите гарантират и носят отговорност във всички случаи за точността, валидността и автентичността на предоставените лични данни и се задължават да ги поддържат надлежно актуализирани.

2. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА: ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ, АНУЛИРАНЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ.
Лицата, които са предоставили своите данни на INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L., могат да упражняват безплатно правото си на достъп, коригиране, анулиране и възражение по отношение на данните, включени в досиетата на INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L.
Предвид поверителния характер на информацията, няма да можете да упражните правата си по телефона, трябва да я поискате по начин, който позволява да се запише изпращането и получаването ѝ, и да изпратите копие от личната си карта или равностоен документ.
Заинтересованата страна може да упражни правата си, като се обърне писмено към INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. на посочения в началото адрес или на електронния адрес contactar@irema.org.

3. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. ви уведомява, че е въвела необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантира сигурността на вашите лични данни и да избегне тяхното изменение, загуба и неразрешена обработка и/или достъп, като се вземат предвид състоянието на технологиите, естеството на съхраняваните данни и рисковете, на които те са изложени, независимо дали са причинени от човешки действия или от физическата или природната среда.
Потребителят трябва да е наясно, че мерките за сигурност в интернет не са непреодолими и напълно надеждни и че INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. не може да гарантира липсата на вируси или други елементи, които биха могли да причинят промени в компютърните системи (софтуер и хардуер) на потребителя.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИТА
Бисквитките са инструмент, използван от уеб сървърите за съхраняване и извличане на информация за техните потребители. Бисквитките са съобщения, изпратени от сървъра до компютъра на потребителя, състоящи се от текстови файлове, които се съхраняват в паметта на компютъра и които събират информация, свързана с посетените страници, времето на свързване с интернет и т.н. „Бисквитките“ се изпращат обратно към сървъра всеки път, когато потребителят влезе в тази страница. Целта на „бисквитките“ на INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. е да персонализираме услугите, които ви предлагаме, като ви предоставяме информация, която може да представлява интерес за вас. Ако не желаете бисквитките да бъдат инсталирани на твърдия ви диск, можете да конфигурирате браузъра на компютъра си да не ги получава. Бихме искали обаче да отбележим, че в този случай качеството на функциониране на уебсайта може да бъде намалено. Бисквитките се свързват само с анонимен потребител и неговия компютър и сами по себе си не предоставят лични данни на клиента, нито могат да четат данни от вашия твърд диск или да четат файлове с бисквитки, създадени от други доставчици. Регистрите са файлове, съхранявани на сървъра на INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L., които записват данни за вашето сърфиране и ни позволяват да продължим да предоставяме услугите, които сте поискали. Те също така ни помагат да анализираме функционирането на системата, да откриваме инциденти и проблеми, които могат да възникнат, и да ги решаваме възможно най-бързо.

5. MINORS
В случай че някоя от услугите и продуктите е предназначена за непълнолетни лица под 14-годишна възраст. INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. ще поиска съгласието на родителите или настойниците за събирането на личните данни на непълнолетните лица.
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. не носи отговорност за тези данни на непълнолетни лица, които без да могат да знаят INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. този факт е бил предоставен без съгласието на родителите или настойниците.

6. ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. си запазва правото да променя своята Политика за поверителност в съответствие със собствените си критерии или мотивирано от доктринална промяна на компетентния орган за защита на данните, законодателна или съдебна. Всяка промяна в Политиката за поверителност ще бъде публикувана преди влизането й в сила. Използването на Уебсайта след тези промени означава, че те са приети.

7. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Всички спорове, произтичащи от използването на този сайт, ще се уреждат, тълкуват и представят в съответствие със законите на Испания.