Изследване на фрагментацията на ДНК на сперматозоидите

Сперматозоидите са отговорни за пренасянето на генетичната информация на мъжа до яйцеклетката, като тази информация се съдържа в ДНК.

Техниката

Генетичният материал на сперматозоидите може да бъде променен, прекъснат или изтрит. Фрагментацията на ДНК на сперматозоидите се отнася до броя на тези аномалии в ДНК. Колкото по-малко промени има в генетичния материал, толкова по-непокътнат е той.

Понякога липсата на информация в ДНК на сперматозоида може да се компенсира с генетичната информация на яйцеклетката, но като цяло колкото повече са пораженията в ДНК на сперматозоида, толкова по-ниска е целостта на генетичния материал и съответно вероятността да се образува жизнеспособен ембрион, който да се превърне в здраво бебе.

В кои случаи е показан тестът за фрагментация на ДНК на сперматозоидите?

1. Дългогодишно безплодие
2. Неуспешна бременност при повече от два цикъла на IVF.
3. Повтарящи се спонтанни аборти
4. Мъжка възраст > 45 години
5. Скорошен епизод на висока температура
6. Варикоцеле
7. Предишни лечения с химиотерапия/радиотерапия
8. Некрозооспермия (< 50% жизнеспособност)
9. Хипоспермия и/или кисело рН на спермата.
10. Когато трябва да се замразят проби от сперма при пациенти, подложени на химиотерапия/радиотерапия или вазектомия.

Как можем да открием фрагментацията на ДНК на сперматозоидите?

Съществуват различни методи за измерване на нивата на фрагментация. В Института за репродукция „Марина Алта“ използваме теста TUNEL, който се препоръчва от водещите специалисти в областта на изследванията на фрагментацията на ДНК.

Какво да се направи, ако се открие значителна фрагментация на ДНК на сперматозоидите?

Съществуват лечения, които могат да подобрят качеството на ДНК на сперматозоидите, като тези лечения се състоят в осигуряване на антиоксиданти. При пациенти, които не реагират добре на тези лечения, се препоръчва IVF-ICSI с тестикуларна сперма.

Какво трябва да се направи, за да се извърши този тест?

С помощта на семиограма или спермограма. Необходима е само спермална проба, получена в стерилна бутилка.