Техника на запазване

Замразяване на сперматозоиди

По този начин мъжкият е сигурен, че ще може да има потомство, след като преодолее болестта си. Пробите могат да бъдат криоконсервирани за неопределен период от време, без да се повредят.

Замразяването се извършва и при пациенти, на които предстои вазектомия. Ако решат да имат потомство в бъдеще, няма да е необходима вазектомия (възстановяване на семепровода), която не гарантира възстановяване на плодовитостта.

Семенната проба се замразява на малки таблетки, което ни позволява да извършим повече от един цикъл на асистирана репродукция с малко количество проба.

Запишете се за среща сега