Konserveringsteknik

Frysning av spermier

Ett spermieprov kan djupfrysas eller kryopreserveras av olika orsaker. På IREMA fryser man rutinmässigt ett spermieprov innan en VIF behandling. Tack vare det kan vi undvika  obehagliga överraskningar och detta leder till att patienterna kan känna sig lugna eftersom de vet att vi har deras spermier tillgängliga ifall de av någon orsak inte kan närvara på befruktningsdagen.

Spermieprov djupfryses även för patienter som måste undergå radioterapi eller kemoterapi, som i vissa fall kan leda till permanent sterilitet. På detta sätt kan mannen ifråga försäkra sig om att kunna   få barn efter att han blivit frisk. Tack vare ny teknik kan ett spermaprov bevaras hur länge som helst utan att åsamkas någon som helst skada.

Således förfryses prov från patienter som skall undgå en sterilisering. Om personen i fråga i framtiden vill ha avkomma behövs inte en vasovasectomi (återställande av sädesledarna), som i sin tur inte försäkrar att fertiliteten återfås. Spermieprovet frys ned i små piller, som tillåter oss att utföra mer än en assisterad befruktnings-behandling.