Политика за поверителност

Поверителността и сигурността на вашите лични данни е един от най-важните аспекти на нашата компания. Обработваме лични данни, за да направим нашите продукти и услуги, както и вашето преживяване, все по-добри. Ето защо искаме да ви информираме по прозрачен начин за нашата политика за поверителност, така че да сте наясно по всяко време с целите на обработката и правата, които имате като собственик на предоставените лични данни.

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ.

Лицето, отговорно за целта на обработката и сигурността на предоставените лични данни, е: „INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L.“ с C.I.F. B-53951745 и с адрес Avda. De Vergel 10, 03778 Beniarbeig (Alicante), и CARTAGENA REPRODUCCIÓN ASISTIDA, S.L., с C.I.F. B-30908768 и седалище на адрес Alameda San Antón 11, 30205 Cartagena (Murcia).

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

1. Предоставените лични данни няма да бъдат прехвърляни, освен ако това не е посочено в конкретната обработка.

2. По желание, за договаряне на услуги за изчисления в облак и/или услуги за изпращане на имейли, както и на свързани услуги, личните данни могат да бъдат:

– Прехвърля се на компании за ИТ услуги, разположени в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), или,

– Прехвърлят се на компании за ИТ услуги, разположени извън ЕИП, които са обхванати от Щита за защита на личните данни и следователно разполагат с адекватни предпазни мерки, за да гарантират сигурността на личните данни. Можете да получите повече информация, като посетите тази връзка: https://www.privacyshield.gov/welcome

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

За всяко конкретно обработване на лични данни, събрани за вас, ще ви информираме за законното основание за обработването на вашите лични данни.

ПРАВА.

Право на достъп:

Това е правото да получите потвърждение дали обработваме лични данни, които ви засягат, или не.

Право на преносимост.

Когато обработваме личните ви данни с автоматични средства въз основа на вашето съгласие, имате право да получите копие от данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, предадени на вас или на трета страна. То ще съдържа само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране.

Имате право да поискате коригиране на личните си данни, ако те са неточни, включително правото да попълните непълните данни.

Право на изтриване.

Имате право да поискате без ненужно забавяне изтриването на всички ваши лични данни, когато са изпълнени изискванията на ОРЗД.

Право на възражение.

Имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни въз основа на нашия легитимен интерес. Няма да обработваме повече личните данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на претенции.

Право на оттегляне на съгласието.

В случай на операции по обработване въз основа на съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Право на подаване на жалба до надзорен орган.

Ако смятате, че обработваме личните ви данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните.

Право на ограничаване.

Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни в случаите, разрешени от ОРЗД.

Упражняване на права.

С писмо или по електронна поща, като приложите фотокопие на своя NIF/NIE/паспорт, на адреса, посочен в правното известие.

Клиентът и/или потребителят на уебсайта носи цялата отговорност за достоверността на предоставените лични данни, както и за тяхното актуализиране.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА.

Форма за контакт.

Ще използваме вашите лични данни, за да обработим всяко искане за информация, иск или жалба чрез формуляра за контакт.

Правното основание за обработката на вашите лични данни е нашият легитимен интерес.

Личните данни се съхраняват за период от две години от момента, в който престанат да бъдат обработвани, без да се засяга упражняването на правата ви като субект на данни.

Формуляр за работа с нас.

Ще използваме вашите лични данни, за да управляваме процеса на набиране на персонал в нашата компания.

Правното основание за обработката на вашите лични данни е нашият легитимен интерес.

Личните данни се съхраняват за период от две години от момента, в който престанат да бъдат обработвани, без да се засяга упражняването на правата ви като субект на данни.