Оплождане ин витро (IVF)

Оплождането ин витро се извършва на пет етапа: предизвикване на овулация, извличане на яйцеклетки, оплождане, култивиране на ембриони и трансфер на ембриони.

Индукция на овулацията

С индуцирането на овулацията получаваме контрол върху овулацията и набирането на няколко фоликула, т.е. ще получим по-голям брой яйцеклетки, отколкото при нормален менструален цикъл, за да получим достатъчен брой ембриони, като по този начин увеличим възможността за забременяване. По време на този процес, който обикновено продължава между една седмица и десет дни, се прилагат хормони, които позволяват растежа на по-голям брой яйцеклетки. За да се контролира този растеж, се извършват анализи и ултразвукови изследвания.

 

Събиране на яйцеклетки

Когато размерът на фоликулите е достатъчен, се прилага хормон, който ще предизвика контролирана овулация. Прилага се 36 часа преди извличането на яйцеклетките. Извличането на яйцеклетките се извършва в операционната зала под седация, като се използва специална игла, с която през влагалището се събира течността, намираща се във фоликулите, които от своя страна съдържат яйцеклетките. В лабораторията те се отделят от тази течност и се поставят в среда за култивиране в инкубатор. След един или два часа пациентът може да напусне болницата.

Оплождане

След като получим пробата от сперматозоиди, тя се обработва, за да се осеменят яйцеклетките. Подготвят се няколко микрокапки в плака за култивиране, в която се поставя подходяща концентрация сперматозоиди. По-късно поставяме яйцеклетка във всяка от тези микрокапчици и по този начин след няколко часа един от сперматозоидите ще проникне в яйцеклетката, което ще доведе до оплождане или заплождане. (Това е действителното ин витро оплождане.) Тази плака с яйцеклетките и сперматозоидите се оставя в инкубатор при условия, подобни на физиологичните, т.е. 37º С, с концентрация на 6% CO2 и висока относителна влажност (95%). 18-20 часа след изкуственото осеменяване проверяваме дали е настъпило оплождане, като ги наблюдаваме под микроскоп.

Култура на ембриона

Получените ембриони (които са оплодените преди това яйцеклетки) ще прекарат още един или два дни в инкубатора, като се наблюдава развитието им, за да се определи качеството им и по този начин да се изберат най-качествените ембриони за последващ трансфер.

Трансфер на ембриони

След тези дни в инкубатора се трансферират един, два или три ембриона, в зависимост от броя на ембрионите във всеки конкретен случай, в съответствие с медицинските препоръки и желанията на пациента. Целият процес отнема не повече от половин час. Ембрионите се въвеждат в маточната кухина с помощта на много фина канюла, насочвана с ултразвук, за да се поставят на най-подходящото място. След това се очаква да настъпи имплантация, която може да доведе до бременност.