In Vitro Fertilisatie (IVF)

In Vitro Fertilisatie bestaat uit vijf stappen: Stimulatie van de eierstokken, eicelpunctie, bevruchting, ontwikkeling en selectie van embryo’s en tot slot embryotransfer.

Stimulatie van de eierstokken

Door het stimuleren van de eierstokken is het mogelijk om de eisprong te beïnvloeden en om meerdere follikels tot rijping te laten komen. Dit houdt in dat we over een groter aantal eicellen kunnen beschikken dan in een normale menstruele cyclus. We beogen hiermee een bepaald aantal embryo’s te verkrijgen, waardoor de kans op een zwangerschap groter is. Tijdens dit proces, dat meestal één week tot tien dagen duurt, worden aan de vrouw hormonen toegediend die de groei van een groter aantal eicellen stimuleren. Er worden testen en controle-echo’s uitgevoerd om de groei van de eicellen bij te houden.

Eicelpunctie

Wanneer de follikels voldoende groot zijn, wordt een hormoon toegediend dat zorgt voor een gecontroleerde eisprong. De toediening van het hormoon gebeurt 36 uur vóór de eicelpunctie. De punctie wordt onder verdoving in een operatiekamer uitgevoerd. Met behulp van een naald wordt via de vagina de vloeistof opgezogen met de follikels die de eicellen bevatten. In het laboratorium worden de eicellen gescheiden van de vloeistof en in een kweekvloeistof in een stoof geplaatst om verder uit te rijpen. De patiënt kan na één of twee uur de kliniek verlaten.

Bevruchting

Het zaadmonster wordt bewerkt om de eicellen te bevruchten. Op een petrischaaltje, waarop enkele micro-druppels zijn voorbereid, plaatsen we de juiste concentratie van het sperma. Vervolgens plaatsen we in elke micro-druppel één eicel. Via deze manier zal één van de zaadcellen binnen een paar uur de eicel binnendringen en daarmee een bevruchting veroorzaken. (Deze stap is de In Vitro Fertilisatie). Het petrischaaltje met de eicellen en het sperma wordt in de stoof gehouden, onder omstandigheden die overeenkomen met de normale fysieke omstandigheden, zoals een temperatuur van 37⁰ Celsius, een concentratie van 6% CO2 en een relatief hoge vochtigheidsgraad (95%). Zo’n 18 tot 20 uur na de inseminatie wordt met een microscopisch onderzoek vastgesteld of er bevruchting heeft plaatsgevonden.

Ontwikkeling en selectie van embryo’s

De gevormde embryo’s ( ofwel de eicellen die bevrucht zijn) blijven één tot twee dagen langer in de stoof, waarbij de ontwikkeling wordt bijgehouden om de kwaliteit van de embryo’s vast te stellen en om de beste embryo’s voor de transfer te selecteren.

Embryotransfer

Na de dagen in de stoof , worden één, twee of drie embryo’s in de baarmoeder geplaatst. Het aantal hangt af van elk specifiek geval, medisch advies en de wens van de patiënten. Het gehele proces duurt niet langer dan een half uur. De embryo’s worden met een zeer fijne katheter in de baarmoederholte gebracht en met de hulp van een echoscopie op de beste plaats gepositioneerd. Vervolgens moet worden afgewacht of innesteling plaatsvindt, waardoor de zwangerschap kan beginnen.