In vitro-befruktning (IVF)

Provrörsbefruktning sker genom fem steg, för det första stimulering genom hormonbehandling, äggplockning, befruktning, odling av embryon och embryoåterförening.

Stimulering genom hormonbehandling

Med hjälp av denna behandling uppnås fler äggceller under en menstruationscykel än normalt för att få fram fler embryon och således större möjlighet att bli gravid. Under denna process som normalt pågår från en vecka till tio dagar förses kvinnan med hormoner för att stimulera äggproduktionen. För att övervaka denna process tas prover och granskningar utförs.

Äggplockning

När folliklarna uppnår rätt storlek, administreras ett hormon som producerar en kontrollerad ägglossning. Detta hormon tas 36 timmar innan äggplockningen. Själva plockningen utförs under lätt narkos. Med en speciell nål som förs in genom slidan dras vätska ut ur folliklarna som i sin tur innehåller äggen. I laboratoriet separeras äggen från vätskan och läggs i en odlingsskål. Eftersom äggcellerna är känsliga för temperatur- och pH- förändringar hanteras de på uppvärmda arbetsbord och förvaras i kuvös. Efter en till två timmar får patienten åka hem.

Befruktning

Sädesvätskan behandlas för att inseminera äggcellerna. I en odlingsskål förbereds ett antal mikrodroppar i vilka man lägger spermier. Ett ägg införs i vardera mikrodroppe på detta vis, efter några timmar, penetrerar en spermie ägget vilket leder till befruktning. (Detta är vad som kallas provrörsbefruktning även om det idag sker i en odlingsskål). Odlingsskålen läggs i kuvös så att förhållandena förblir så nära de fysiologiska som möjligt det vill säga, 37º C, 6% CO2 koncentration och hög relativ luftfuktighet (95%). 18-20 timmar senare kontrolleras om äggcellerna befruktats genom att undersöka dem i mikroskop.

Odling av embryon

Embryona (de befruktade äggcellerna) förblir fortfarande i kuvös en till två dagar, under dessa dagar följs deras utveckling för att bestämma dess kvalitet och för att senare kunna välja de embryon som är av bäst kvalitet för senare överföring.

Embryoåterföring

Efter dessa dagar i kuvös utförs återförening av ett till tre embryon, hur många varierar från fall till fall. Hela processen tar upp till en halv timme och är en smärtfri åtgärd. Embryona återförs med en tunn plastkateter in i livmodern. Plastkatetern guidas genom ultraljud för att kunna placeras på lämpligt ställe. Vartefter förväntas att ett embryo fäster sig och en graviditet påbörjas.