Какво е семинограма или спермограма?

Семинограма

Това е изследването на пробата от сперма. Това е най-важното изследване за изучаване на мъжката плодовитост. Извършва се макроскопски и микроскопски. Анализират се параметри като рН, обем, втечняване, вискозитет, брой, подвижност, жизнеспособност и морфология. Освен това се извършва изследване на капацитета, което ще ни позволи да разберем броя на сперматозоидите, възстановени след обработката на пробата.

Параметрите, изследвани при анализа на спермата, и техните референтни стойности са, както следва:

Обем: обемът трябва да е по-голям от 2 ml. Ако пробата е по-малка от 2 ml, това се нарича хипоспермия. По-малкият обем може да показва обструкция, причинена от генитална инфекция, вродена промяна на семепровода или ретроградна еякулация.

Втечняване: когато пробата се събира, тя е в състояние на коагулация и трябва да се втечни, за да може да бъде изследвана. Втечняването настъпва след 20-30 минути. Ако не се появи, това може да означава някакъв вид дисфункция на простатата.

Вискозитет: Втечнената сперма трябва да е малко по-вискозна от водата. Когато пробата е силно вискозна, това може да се дължи на дисфункция на простатата, честа еякулация и/или психологическо състояние на пациента. Този повишен вискозитет не е пряка причина за безплодие, но може да повлияе на последващите анализи на спермата, като например концентрацията на сперматозоидите и тяхната подвижност.

Брой сперматозоиди: нормалните стойности трябва да са над 20 милиона/ml. Ако стойността е по-ниска, пробата се класифицира според броя на сперматозоидите, както следва:

умерена олигоспермия: между 10 и 20 милиона/ml
тежка олигоспермия: между 0,1 и 10 милиона/ml
Криптозооспермия: по-малко от 0,1 милиона/ml
Азооспермия: в еякулата няма сперматозоиди.
Подвижност: подвижността се основава на наблюдението на пробата под микроскоп и бива различни видове:

Клас а) Отличен. Бързи движения, описващи праволинейни траектории. (Класифицира се също като „+++“)
Клас б) Умерен. Умерена прогресивна скорост с праволинейни траектории. (Класифицира се и като „++“)
Клас в) Непрогресивна скорост с малко или никакви праволинейни траектории. (Класифицирани също като „++“) или движение на сперматозоидите с малко или никакво изместване. (Класифицира се и като „+“)
Клас г) Липса на подвижност
Жизнеспособност или жизненост: жизнеспособността ни позволява да определим броя на живите сперматозоиди, дори ако те не се движат. Използва се оцветител за оцветяване на мъртвите сперматозоиди. Когато стойността е по-малка от 60%, говорим за некрозооспермична проба.

Морфология: Това е изследване на формата на сперматозоидите. Тя се извършва по строгите критерии на Тигерберг, според които пробата се счита за морфологично нормална, когато броят на нормалните сперматозоиди е равен или по-голям от 4%.

Капацитиране на сперматозоиди за изкуствено осеменяване

Капацитацията е основен процес, който се извършва при анализа на сперма, насочен към асистираната репродукция, по-конкретно към изкуственото осеменяване.

Това е процес, при който семенната течност се отделя от сперматозоидите. Това е процес, който протича „in vivo“. В лабораторията тази техника ще ни позволи да отделим семенната течност, както и качествените сперматозоиди от некачествените. Това е процес на подбор. По този начин ще можем да видим броя и подвижността на възстановените сперматозоиди и това ще ни насочи, ако е необходимо, към техниката за асистирана репродукция, която ще се използва.

Процесът на вземане на проби от сперма

Пробите се вземат, след като мъжът е бил въздържател в продължение на 3 до 5 дни. Пробата никога не се взема от презерватив, тъй като в него има вещества, които могат да убият сперматозоидите и да променят резултата от теста.

Пациентът трябва да измие ръцете и гениталиите си преди вземането на пробата. Пробата винаги се получава чрез мастурбация, никога чрез прекъсване на коитус или използване на презерватив.

Пробата от спермата се поставя в стерилен контейнер с широко гърло за анализ на урината. Целият еякулат трябва да се депонира.

Препоръчително е контейнерът да се държи на топло с ръце, за да се избегне рязка промяна в температурата на спермата.

Ако пробата е взета извън лабораторията, тя трябва да бъде доставена между половин и един час най-много.

Когато го пренасяте, избягвайте резки промени в температурата, като го носите близо до тялото, в джоб или под мишница.