Conserveringstechniek

Eicelvitrificatie

Wat houdt verglazing van eicellen in ?

Eén van de meest opmerkelijke vooruitgangen in de kunstmatige voortplantingstechnieken de afgelopen jaren, is verglazing van eicellen. Dit houdt in een ultrasnelle bevriezing van de eicel, waarbij voorkomen wordt dat er zich ijskristallen vormen die de cel beschadigen, zoals dat gebeurt bij een conventionele bevriezing.

Deze techniek, die medio 2007 operationeel werd in Spanje, wordt sinds 2009 in onze kliniek gebruikt. We zijn daardoor geslaagd in een verhoging van de overlevingskansen (97 %), bevruchting (81%), de beste kwaliteit embryo’s (64%) en zwangerschap (46 %) van de bevroren eicellen. De kansen zijn gelijk aan die van niet – ingevroren eicellen.

In welke gevallen is verglazing van eicellen van toepassing ?

 • Vrouwen die het moederschap willen uitstellen om professionele of persoonlijke redenen.

De meest vruchtbare periode voor vrouwen ligt tussen de 20 tot 35 jaar. Deze periode valt in veel gevallen samen met hun persoonlijke ontwikkeling of de ontwikkeling van hun loopbaan. Na het 35e jaar neemt de vruchtbaarheid snel af, na het 40e levensjaar is de daling nog sterker en in veel gevallen kan de vrouw dan niet meer zwanger worden met haar eigen eicellen.

 • Kankerpatiënten, die onvruchtbaarheid als gevolg van bestraling en chemotherapie willen voorkomen.

De vooruitgang in de behandeling van kanker heeft geleid tot een aanzienlijk hogere kans op overleving van patiënten. Hierdoor is het belangrijk dat er nagedacht wordt over de kwaliteit van leven na het overwinnen van deze ziekte.
In veel gevallen leiden bestraling of chemotherapie tot blijvende onvruchtbaarheid, wanneer deze behandelingen worden verricht bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het is belangrijk om dit te bespreken met uw oncoloog. Aanbevolen wordt om de techniek van de verglazing van eicellen te gebruiken voorafgaand aan uw behandeling, waardoor de mogelijkheid aanwezig blijft om later kinderen te krijgen.

 • Klinische situaties waarbij er een risico is dat de eierstokken vroegtijdig niet meer functioneren:
  • Endometriose
  • Auto-immuunziekten
  • Bindweefselziekten
  • Familiegeschiedenis van vroegtijdige menopauze

Voor al deze groepen vrouwen is het invriezen van eicellen een manier om een realistische kans te hebben op een zwangerschap en moeder te worden.
Irema biedt u alle informatie, neemt u hiervoor contact met ons op.

Wat moet ik doen om deze behandeling te ondergaan?

We zullen een eerste overleg hebben om alle basisinformatie te verzamelen vóór aanvang van de behandeling. Wij zullen een individueel onderzoek moeten uitvoeren. De kansen op succes zullen afhangen van de leeftijd van de patiënt en de toestand van de eierstokken.
De behandeling wordt uitgevoerd zoals de eerste twee fasen van een IVF- cyclus (de stimulatie van de eierstokken en de punctie van de eicellen). Daarna wordt overgegaan tot de verglazing van de verkregen eicellen.