MACS techniek

Anexina Columns

MACS - Magnetic Activated Cell Sorting

In gevallen van mannelijke onvruchtbaarheid is een van de belangrijkste factoren bij de bevordering van geassisteerde voortplanting te zorgen voor een uitstekende selectie van spermatozoa met een maximaal bevruchtingspotentieel.

In die zin is de techniek die bekend staat als MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) – ook bekend als annexinekolommen – een uitzonderlijke vooruitgang geworden die de mogelijkheden van succes bij geassisteerde voortplanting verveelvoudigt.

Wanneer is MACS geïndiceerd?

Annexine V- of MACS-kolommen zijn een mechanisme dat de eliminatie van nutteloze of defecte cellen kan vergemakkelijken. In dit geval wordt zijn functie toegepast op de selectie van spermatozoa. Het belangrijkste voordeel van deze procedure is dat de voortplantingsbehandelingen kunnen worden uitgevoerd met optimaal ruw materiaal, dat vooraf is gefilterd en geselecteerd op grond van zijn voortplantingspotentieel. Zo gaan alleen de meest geschikte spermatozoa, de gezondste, gezuiverde, met een veel lager percentage morfologische veranderingen, een veel lager percentage DNA-fragmentatie en spermatozoa met een betere beweeglijkheid, door naar het volgende stadium, zodat de mogelijkheden om een embryo te verwekken, te innestelen en een zwangerschap te doen ontstaan tot het maximum worden vermenigvuldigd. Volgens studies tot dusver kan het gebruik van annexinekolommen de resultaten met 10-15% verbeteren.

Wanneer moeten annexinekolommen worden gebruikt?

MACS is in het bijzonder aangewezen voor alle mannen die lijden aan ernstige onvruchtbaarheid waardoor zij geen vader kunnen worden. En vooral in die gevallen waarin spermatozoa een zeer hoog percentage DNA-fragmentatie vertonen, waardoor hun beweeglijkheid is aangetast.

MACS is in het bijzonder aangewezen voor alle mannen die lijden aan ernstige onvruchtbaarheid waardoor zij geen vader kunnen worden. En vooral in die gevallen waarin spermatozoa een zeer hoge graad van DNA-fragmentatie vertonen, waardoor hun beweeglijkheid is aangetast.

Naast de reeds beschreven gevallen kan het gebruik van annexinekolommen dus worden overwogen in situaties van veranderde FISH, verlaagd bevruchtingspercentage van het embryo, slechte embryokwaliteit, gebruik van ingevroren monsters, patiënten die radiotherapie en chemotherapie hebben ondergaan, ernstige zaadfactor, herhaalde mislukkingen na toepassing van andere soorten procedures, en zelfs steriliteit zonder bekende oorzaak.

Korte beschrijving van de procedure

Om gebruik te maken van het proces waarbij het lichaam op natuurlijke wijze defecte cellen elimineert – bekend als apoptose – en dat ook in spermatozoa voorkomt, wordt het eiwit annexine V toegevoegd, dat geassocieerd is met metalen bolletjes.

Na verloop van tijd hechten deze elementen zich aan het beschadigde sperma – maar niet aan het gezonde sperma – en dit wordt vervolgens uitgebuit door het geheel bloot te stellen aan een gemagnetiseerd systeem van kolommen waaraan de metalen bolletjes blijven kleven die ooit aan het beschadigde sperma waren vastgehecht.

Het resultaat is dat alle andere sperma – de spermacellen die de kolom passeren – gekenmerkt worden door hun hoge kwaliteit, zodat een gezuiverd monster ontstaat met een veel grotere kans op succes bij het uitvoeren van geassisteerde bevruchting.

De procedure is, kortom, efficiënt, veilig, niet-invasief en zeer betrouwbaar voor de behandeling van mannelijke onvruchtbaarheid.

Als u meer informatie wilt, kunnen we u bij IREMA informeren over hoe we deze en andere technieken gebruiken om de resultaten van geassisteerde voortplantingsbehandelingen te verbeteren.