Partner’s eicelpickup

Wat is de partnereicellen- of ROPA-methode?

De huidige Spaanse wettelijke regelingen 13/2005 en 14/2006 stellen de rechten van het huwelijk van een homoseksueel paar gelijk aan de rechten van een heteroseksueel paar. De wetgeving werpt dan ook geen belemmeringen in het geval dat twee vrouwen verlangen naar ouderschap en de geboorte van een kind.

Onder de bescherming van deze wetten zijn er voor lesbische paren verschillende alternatieven beschikbaar om een zwangerschap te realiseren.

Afhankelijk van de leeftijd van de partner die zwanger wil raken, kunnen zij kiezen voor een kunstmatige inseminatie (KI) , In Vitro Fertilisatie (IVF) met behulp van sperma van een anonieme donor (Sperma Bank) of een eiceldonor Programma (Ovodón) met eicellen en sperma van anonieme donoren.

Een andere mogelijkheid is om de eicellen van de ene partner te bevruchten met zaad van een anonieme donor en de embryo’s te plaatsen bij de andere partner die de zwangerschap voldraagt. Deze techniek heet ROPA (overdracht van de eicellen van de partner).

Ongeacht de voortplantingstechniek die gebruikt wordt om zwanger te worden, hebben beide vrouwen door ondertekening van een toestemmingsformulier alle rechten en verplichtingen jegens het ongeboren kind, zoals vastgesteld door de huidige wetgeving in Spanje.