IMSI techniek

Ook bekend als Super ICSI

De IMSI- of Super ICSI-techniek

Vanaf het begin van de jaren negentig wordt de techniek van ICSI met goede resultaten toegepast. Met de toevoeging van IMSI (intracytoplasmatisch morphologisch geselecteerd sperma) kunnen we de zaadcellen waarmee we eicellen micro-injecteren nog beter selecteren. We kunnen de zaadcellen vergroten tot 10.000x zoom in plaats van de 400x zoom in de conventionele ICSI.

Met deze microscoop worden zaadcellen niet alleen geselecteerd op externe morfologische parameters, zoals tot dusver met de ICSI -techniek werd gedaan, maar worden ook de intracellulaire organellen zichtbaar, zoals vacuolen, die de chromatinen negatief beïnvloeden, wat tot instabiliteit leidt.

Het gebruik van de IMSI wordt bereikt door:

Het gebruik van IMSI heeft de slagingskansen van embryotransfer aanzienlijk vergroot. De techniek wordt toegepast in de volgende gevallen:

  • als het sperma van de man van een zeer lage morfologische kwaliteit is;
  • als het sperma van de man verkregen is van zaadbalweefsel;
  • als het sperma van de man zaadcellen bevat die pathologische afwijkingen vertonen, zoals DNA-fragmentatie en abnormale FISH;
  • als eerdere ICSI behandelingen herhaaldelijk resulteerden in mislukte embryotransfers.