MACS-teknik

Anexina-kolumner

MACS - Magnetic Activated Cell Sorting

Vid manlig infertilitet är en av de viktigaste faktorerna för att främja assisterad befruktning att säkerställa ett utmärkt urval av spermatozoer med maximal befruktningspotential.

Tekniken MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) – även kallad annexinpelare – har blivit ett exceptionellt framsteg som ökar möjligheterna att lyckas med assisterad reproduktion.

När är MACS indicerat?

Annexin V- eller MACS-kolonnerna är en mekanism som har förmågan att underlätta eliminering av onödiga eller defekta celler. I det här fallet tillämpas dess funktion på urvalet av spermatozoer. Den största fördelen med detta förfarande är att det gör det möjligt att utföra reproduktionsbehandlingar med optimalt råmaterial, som tidigare filtrerats och valts ut efter sin reproduktionspotential. Endast de mest lämpliga spermatozoerna, de friskaste, renade, med en mycket lägre procentandel morfologiska förändringar, en mycket lägre procentandel DNA-fragmentering och spermatozoer med bättre motilitet, passerar till det följande steget, så att möjligheterna att få ett embryo, implantera det och ge upphov till graviditet multipliceras till det maximala. Enligt hittillsvarande studier kan användningen av annexinkolumner förbättra resultaten med 10-15 %.

När ska man använda annexinkolumner?

MACS är särskilt lämpligt för alla män som lider av allvarlig infertilitet som hindrar dem från att bli fäder. Och framför allt vid de tillfällen då spermier har mycket hög DNA-fragmentering, vilket har orsakat brister i deras rörlighet.

Utöver de fall som redan beskrivits kan man alltså överväga att använda annexinkolumner i situationer med förändrad FISH, minskad befruktningsfrekvens hos embryon, dålig embryokvalitet, användning av frysta prover, patienter som har genomgått strål- och kemoterapibehandlingar, allvarlig spermafaktor, upprepade misslyckanden efter att ha tillämpat andra typer av förfaranden och till och med sterilitet av okänt ursprung.

Kortfattad beskrivning av förfarandet

För att dra nytta av den process genom vilken kroppen naturligt eliminerar defekta celler – så kallad apoptos – som också sker i spermier, tillsätts proteinet annexin V till metallkulorna.

Med tiden fastnar dessa element på de skadade spermierna – men inte på de friska – och detta utnyttjas sedan genom att exponera hela materialet för ett magnetiserat system av pelare som metallpärlor som en gång fästes på de skadade spermierna fastnar på.

Alla andra spermier – de som passerar genom kolonnen – kännetecknas därför av hög kvalitet och utgör därmed ett renat prov med mycket större chans att lyckas vid assisterad befruktning.

Förfarandet är kort sagt effektivt, säkert, icke-invasivt och mycket tillförlitligt för behandling av manlig infertilitet.

Om du vill ha mer information kan vi på IREMA informera dig om hur vi använder denna och andra tekniker för att förbättra resultaten av assisterad reproduktion.