PICSI-teknik

En av de mest innovativa teknikerna

PICSI

Vi pratar alltid om vår bättre hälft eller om hur man hittar den perfekta partnern. I genetikens och reproduktionens värld finns något liknande. Att bli gravid verkar vara en enkel sak. Men i praktiken – och det vet par som har försökt bli föräldrar i flera år – är det inte så lätt att uppnå miraklet.

Ägg och spermier måste sammanfalla under en fertil cykel och dessutom måste spermierna befrukta ägget. I denna process finns det dock ett antal varianter som spelar en ledande roll och som kan gynna eller till och med förhindra graviditet. På Clinica IREMA använder vi en ny teknik för in vitro-befruktning, kallad PICSI, som ger mycket goda resultat när naturen och andra tekniker inte hjälper oss att bli föräldrar.

Vad är PICSI-tekniken?

Detta är en av de mest innovativa teknikerna inom in vitro-fertilisering. Det handlar just om att välja de bästa spermierna, som är de mest lämpliga och även de mest kompatibla med det ägg de ska befrukta. På så sätt ökar chanserna till framgång. Framgången ligger i att det är vanligt att kombinera PICSI-tekniken med MACS-selektion, som går ut på att välja de spermatozoer som har minst DNA-förändringar och som inte är apoptotiska.

PICSI-tekniken är också känd som fysiologisk spermainjektion. Den består i att välja ut spermatozoerna efter deras affinitet med granulosacellerna, som är de celler som omger ägget. Receptorer i cellmembranet hjälper till att se till att spermier och ägg är lika varandra. Med detta förfarande identifieras och väljs de mest kompatibla och starkaste spermierna ut.

Hur PICSI-tekniken utförs

Vid denna metod används en speciell gelkultur som är rik på hyaluronsyra och i vilken spermierna förs in. När spermierna har fastnat på dessa gelmolekyler kan de identifieras bättre i mikroskopet. Denna kultur ger förändringar i spermiernas rörlighet. Motilitet och morfologi är de egenskaper som gör att vi kan veta vilka spermier som är mest förberedda.

Detta fysiologiska urval är en utveckling av ICSI-tekniken, som ständigt förbättras, och resultatet leder till en högre framgång vid befruktningsbehandlingar.

Men PICSI gynnar inte bara befruktningen utan minskar också risken för missfall.

I vilka fall används PICSI-tekniken?

PICSI-tekniken är indicerad för in vitro-fertilisering i fyra situationer:

När spermiekvaliteten är låg
Hos par som har drabbats av upprepade missfall.
Hos par som har försökt bli föräldrar under lång tid och som inte lyckats med IVF-cykler.
När embryona är av dålig kvalitet
Anledningen till att denna metod gör det möjligt att veta vilka spermier som är mest lämpliga är att endast mogna spermier fastnar i hyaluronsyregelen. Dessutom består cellerna som omger ägget till stor del av hyaluronsyra.

Denna nya teknik, i kombination med andra, hjälper många par som vill bli föräldrar men som av olika medicinska skäl inte har kunnat bli gravida på naturlig väg att uppfylla sin dröm. Det erbjuder ett annat alternativ för dem som inte är villiga att ge upp föräldraskapet. Lyckligtvis blir tekniken för assisterad reproduktion allt mer avancerad och ny teknik och vetenskaplig kunskap gör det möjligt att i de flesta fall uppnå livets mirakel.

På IREMA-kliniken har vi använt PICSI-tekniken med mycket goda resultat. På kliniken har vi utmärkta yrkesmän som är experter på in vitro-fertiliseringstekniker och den senaste tekniken.

Om du vill ha mer teknisk information om denna teknik kan du klicka här.