Cykel för kryokonserverade embryon

Tekniken

Ofta ger provrörsbefruktning (IVF- och ICSI- behandlingar) upphov till fler embryon av god kvalitet än vad som behövs för en embryoåterföring. I detta fall kan resten av embryona djupfrysas för att användas under en senare återföring utan att en ny stimulering av äggstockarna behövs.

Embryona frys i flytande kväve och kan enligt Spansk lag förbli djupfrusna under hela kvinnans reproduktiva liv för att tinas upp i ett senare skede.

Överlevnadsprocenten för frysta embryon är något lägre men behandling är i sin tur mycket enklare och billigare.