Matchning av genetisk kompatibilitet

Många par drömmer om att få barn och bilda en vacker familj tillsammans när de formaliserar sitt förhållande.

Att bli föräldrar är en av de största välsignelser som livet kan ge oss, men det är också ett viktigt beslut, både för föräldrarna och för de framtida barnen.

Det är därför vi måste tänka igenom saker och ting (även när det gäller något så naturligt och vackert som att få ett barn) och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att allt går så smidigt som möjligt.

Vi börjar med det grundläggande: vårt barns hälsa. På IREMA vill vi vara en del av ert familjeprojekt och därför erbjuder vi er de senaste framstegen inom vetenskapen för att utföra genetisk matchning, vilket gör att ni kan ta reda på om ni och er partner är genetiskt kompatibla för att föda ett friskt barn.

Vad är genetisk matchning?

Genetisk matchning är en undersökning av parets gener för att avgöra om de är kompatibla med varandra. På så sätt avgörs det om det finns en sannolikhet för att barnet kan drabbas av ärftliga sjukdomar under sin livstid, så att man kan undvika detta. Undersökningen görs också på donatorn om paret ska bli gravida genom donatorn, antingen med hjälp av spermier eller ägg.

Genetiska sjukdomar ärvs inte alltid i alla generationer. Det kan hända att du och din partner till synes är friska, men att ditt barn ändå lider av en sjukdom som ärvs från en gammelmor- eller farförälder eller någon annan släkting. Detta är en obehaglig överraskning. Ibland har människor varit de första i sin familj att visa symptom på ärftliga sjukdomar vars gener var latenta eller vilande och aldrig tidigare hade kommit i dagen. Vi kan alla vara bärare av en recessiv mutation.

Genom genetiska undersökningar av föräldrarna kan vi upptäcka eventuella avvikelser och minimera risken för att barnet ska drabbas av genetiska sjukdomar.

Hur utförs testet?

Testerna utförs på paret innan de blir gravida, antingen naturligt eller genom in vitro-befruktning. Om ett problem upptäcks genom testerna kan man förhindra att barnet föds med sjukdomen. I ett sådant fall är det lämpligt att göra en befruktning genom in vitro-befruktning för att isolera de problematiska generna.

Om graviditeten önskas med hjälp av en donator, väljs den bästa matchningen ut efter analys av donatorns könsceller, men också av andra faktorer som fysiska egenskaper, blodgrupp och Rh-grupp.

Matchning är därför det namn som vi använder för denna jämförande analys mellan föräldrarna eller fadern/mamman och ägg- eller spermiedonatorn. Syftet är att förhindra genetiska mutationer som kan äventyra avkommans hälsa. Enligt WHO drabbar genetiska sjukdomar 1 procent av alla födslar.

Vi använder Recombine’s Carriermap-test för denna studie.

Överväganden innan du blir förälder

På IREMA är vi medvetna om vikten av föräldraskap och erbjuder en rad olika behandlingar för att hjälpa många familjer att uppfylla sin dröm. Men det är inte allt: vi arbetar för att se till att dessa barn kommer till världen friska och för att förhindra att de i framtiden drabbas av en oväntad sjukdom som kunde ha undvikits. Tack vare ny teknik och vetenskaplig kunskap är det möjligt att ta hand om våra barns hälsa redan innan de föds.

Funderar du på att skaffa barn? Kom till IREMA. Oavsett vilket problem du har med att bli gravid hjälper vi dig. Vi tar hand om din och din avkommas hälsa. Vi finns i Beniarbeig, nära Denia och även i Gandía.