IMSI-teknik

Även känd som Super ICSI

Befruktning med mikroinjektion av morfologiskt utvald sperma

Sedan början av nittiotalet har man befruktat med hjälp av mikroinjektion med goda resultat. Om vi tillägger användningen av IMSI  kan vi lättare välja de bästa spermierna för injektionen eftersom de med hjälp av detta speciella mikroskop är synliga med upp till 10 000 förstoringsgrader mot de 400 förstoringsgraderna i vanliga ICSI.
Med detta mikroskop kan man förutom de externa morfologiska parametrarna visualisera även organeller så som vakuoler som finns i cellerna och kan påverka kromatinet negativt och därigenom orsaka obalans.

Användningen av IMSI uppnås genom att:

Genom att använda oss av IMSI har vi kunnat förbättra fästnings värdet märkbart och  rekommenderar denna teknik i följande fall:

  • Då mannen har mycket låg morfologisk spermiekvalitet.
  • I fall där sperman uppnåtts från testikelvävnaden.
  • Då mannen har patologiska förändringar i spermie-cellerna: DNA-fragmentering eller FISH.
  • Då ett par redan genomgått ICSI- behandling  med upprepade misslyckanden.