Långvarig odling till blastocyster

Processen för utvidgad odling till blastocyster

Genom att odla embryona i fem dagar efter befruktningen, kan man välja ut de mest livsdugliga för återföring.  Detta sker på grund av att en del embryon stannar upp och slutar dela på sig den tredje odlingsdagen. Med den här tekniken kan vi försäkra oss om att de embryon som återförs till livmodern har övervunnit detta stadium och därmed har större chans att fästa sig och således även större chans att leda till graviditet.

En av förutsättningarna är att det uppnås en stor mängd embryon vid befruktningen, eftersom alla inte når bastocyststadiet och även färre är av god kvalitet. I fall där få embryon uppnåtts sker embryoåterföringen den andra eller tredje utvecklingsdagen.

Pre-embryo

16-20 timmar efter befruktning (dag 1)

Embryo

Från 4 celler 48 timmar efter befruktning (dag 2)

Embryo

Från 8 celler efter 72 timmar efter befruktning (dag 3)

Embryo

Komprimering efter 80 timmars gödsling (dag 3)

Embryo

Blastocyststadium 120 timmar efter befruktning (dag 5)