Teknik för assisterad kläckning

Vad är assisterad kläckning?

MACS - Magnetic Activated Cell Sorting

På den andra eller tredje dagen efter befruktningen består embryot av fyra eller åtta celler och är omgivet av ett embryoskal. Embryoskalet skyddar embryot under dess första levnadsdagar, skalet blir tunnare för var dag som går tills det på sjätte dagen går sönder så att embryot kan komma ut och fästa sig i livmoderns slemhinna.

I vissa fall beroende på många olika faktorer brister inte embryoskalet naturligt. För att avhjälpa detta tillstånd görs en liten öppning i skalet innan embryot återförs. På detta vis underlättas kläckningen den sjätte dagen och förbättrar på så sätt förutsättningarna för att embryot fäster sig och leder till graviditet.

När används denna teknik?

Denna teknik används i fall av tidigare misslyckad återföring, i fall där embryokvalitén och dess utveckling inte visar sig lämplig, om patienten är av hög ålder eller när skalet är ovanligt tjockt.