Äggdonation

Utförande av tekniken

Denna behandling lämpar sig för patienter som av olika orsaker inte producerar äggceller som skulle leda till ett friskt och evolutivt embryo. Behandlingen består av att provrörsbefrukta  donerade äggceller med partnerns- eller donerade spermier och sedan återföra embryot till kvinnan.

Patienten undergår en hormonersättnings behandling med östrogen och progesteron som förbereder livmodern för att ta emot embryona. Samma dag som äggen samlas in, befruktas de och fem dagar senare kan embryona lämnas tillbaka till patienten. På IREMA använder vi oss enbart av färska embryon aldrig djupfrysta. Detta faktum leder till svårigheter vad gäller  koordination och synkronisering mellan donatorn och patienten men ger de bästa resultaten.

Donatorerna undergår alla behövliga undersökningar för att uppnå friska äggceller. Olika tester utförs och deras fysiska karaktärsdrag samt blodgrupp registreras så att de är så lika det mottagande paret som möjligt.

Om ni kommer till oss långt ifrån som till exempel från ett annat land koordineras behandlingen på sådant sätt att arrangemanget medför minsta möjliga olägenhet för patienten. Patienterna måste beställa tid och blir informerade om tester och information som behövs för att studera deras situation denna information kan ges per telefon.

Under första informationstillfället öppnas en patientjournal och vanligtvis utförs ett ultraljud och ett bakteriologi test på kvinnan. Mannen ger ett spermaprov som skall användas till en spermaanalys och till att djupfrysa en del av provet. Sperman djupfrys för att i framtiden förorsaka minsta möjliga olägenhet för patienten, eftersom vi på detta sätt har sperman tillgänglig och således behöver patienterna bara komma till kliniken för själva insättningen.

I de fall en patient vill stanna över natten kan IREMA bidra med hjälp angående övernattning. Om ankomsten till kliniken sker via Alicante eller Valencia flygplats ställer vi en chaufför till förfogande som utför resan till och från flygplatsen utan extra kostnader för att värna om våra patienters komfort.