Spermiedonatorer

Jag vill bli spermadonator

Spermiedonatorn och hans donation

Detta är något grundläggande för kliniker för assisterad reproduktion som IREMA, så som du kan föreställa dig, behandlas det med största noggrannhet.

Spermabanken erbjuder trots allt lösningar på olika problem i samband med svårigheter att få en frisk avkomma från samlag.

Spermiedonatorn och hans donation

Alla kan inte bli spermadonatorer. Var därför uppmärksam på kraven för att delta i vårt spermabanksprogram:

Du måste vara myndig (inte äldre än 39 år).
Var mentalt och fysiskt frisk.
Ingen familjehistoria av allvarliga eller kroniska ärftliga sjukdomar eller medfödda avvikelser.
Att blod- och spermaproverna inte avslöjar sjukdomar som gör att donatorstatusen blir ogiltig.

Stegen i spermadonation

Däremot omfattar processen för spermadonation en rad olika steg, som är följande:

1. Öppning och registrering av donatorns kliniska historia.

2. Andrologisk fysisk undersökning som syftar till att upptäcka sjukdomar i urin- och könsorganen.

3. Undersökning av spermakvaliteten och odling för att utesluta infektioner.

4. Utförande av ett blodprov.

5. Insamling av spermaprovet på kliniken (det är nödvändigt att ha hållit sexuell avhållsamhet i tre till fem dagar före insamlingen).

6. Förvaring av provet i spermabanken.

7. Upprepa donationen med en viss frekvens och under en varierande tidsperiod (t.ex. en gång i veckan under tre eller fyra månader).

Slutligen måste du komma ihåg att donationen måste vara helt anonym för både föräldrar och barn.

Vilka är mottagarna av en spermadonation?

För det första kan vi tänka oss att donatorn själv är den första som drar nytta av att delta i denna process.

Inte förgäves, hans frivilliga, altruistiska och stödjande handling är redan en godhet i sig själv. I princip hjälper spermadonatorn andra människor att förverkliga sin dröm om att bli mammor och pappor.

Vi bör också påpeka att ministeriet för hälsa, sociala tjänster och jämställdhet, i enlighet med de rekommendationer som utarbetats av den nationella kommissionen för assisterad mänsklig reproduktion, fastställer en ekonomisk ersättning för att belöna donatorn och lindra den olägenhet som deras samarbete kan medföra för dem.

Om du blir accepterad som donator får du relevant information om kvaliteten på din sperma.

Däremot kan spermadonation hjälpa till i alla dessa fall:

– Heterosexuella par där den manliga partnern inte kan producera spermier eller producerar få eller lågkvalitativa spermier.

– Ensamstående mödrar.

– Fortsatta fel i assisterade reproduktionsmetoder där partnerns spermier används (särskilt om det finns en utvärdering som visar att spermierna är infertilitetsfaktorn).

– Möjlighet att fadern överför genetiska förändringar (som inte kan förhindras genom preimplantatorisk genetisk diagnostik).