Äggdonatorer

Jag vill bli äggdonator

Äggdonator och äggdonation

Äggdonation är en frivillig donation av dina ägg för att hjälpa andra kvinnor att bli mödrar, eftersom de inte kan bli gravida med sina egna ägg.
Krav på äggdonatorer.
Alla kan inte bli äggdonatorer. Var därför uppmärksam på kraven för att kunna delta i vårt äggdonationsprogram:

Enligt lagen måste donatorer vara minst 18 år och inte 36 år gamla.
Varken du eller dina släktingar får lida av en genetisk, ärftlig eller medfödd överförbar sjukdom.
Du måste vara frisk, både psykiskt och fysiskt.
Du måste ha normal äggstocksfunktion.
Du får inte ha producerat sex eller fler avkommor genom assisterad eller oassisterad reproduktion.

Är äggdonation anonym?

Detta krävs enligt spansk lag. Och det är anonymt för både donatorn och mottagarparet.

Vad består screening och testning före äggdonation av?

Undersökningen består av en gynekologisk undersökning, ultraljud, blodprov, genetisk analys och en intervju med vår psykolog.

När och hur tas ägg ut för donation?

För att kunna göra donationen måste vi genomföra en ”äggstocksstimulering”, som består av hormoner som gör att flera ägg utvecklas i äggstockarna.

Våra läkare kommer att utföra regelbundna kontroller för att med hjälp av ultraljud och blodprov kontrollera att allt går bra.

Stimuleringen av äggstockarna tar mellan 9 och 12 dagar, varefter du kommer att planeras för ”follikelpunktionen”, som är det förfarande där vi tar ut äggen.

Den s.k. follikelpunktionen utförs vaginalt och tar vanligtvis inte mer än 20 minuter för att utvinna follikelvätskan, i vilken äggen är nedsänkta.

Vid punktionen ger vår narkosläkare dig lugnande medel så att du inte känner någon smärta eller obehag under processen.

När du har vaknat upp och vilat och vårt medicinska team har kontrollerat att allt är bra kan du gå och vi kommer att göra en kontroll efter nästa menstruation.

Vilka kvinnor behöver få donerade ägg?

Kvinnor som behöver donerade ägg lider av infertilitet eller sterilitetsproblem, antingen för att deras äggstockar inte producerar ägg eller för att de ägg som produceras är av otillräcklig kvalitet för att uppnå graviditet.

Det finns kvinnor som lider av för tidigt klimakterium, sjukdomar som påverkar äggens kvalitet eller som har varit tvungna att genomgå aggressiv medicinsk behandling för att rädda sina egna liv.

I andra fall finns det kvinnor som löper stor risk att få barn med en allvarlig ärftlig genetisk sjukdom som inte kan behandlas med den medicinska teknik som finns tillgänglig för närvarande.

Finns det ekonomisk ersättning för äggdonation?

I artikel 3 kapitel I i lag nr 9/2014 av den 4 juli anges följande:
”Äggdonation ska i alla fall vara frivillig och altruistisk, och donatorn får inte ta emot någon ekonomisk ersättning eller ersättning. Donatorerna kan få ersättning från den institution som ansvarar för ägguttaget, strikt begränsad till att täcka de kostnader och olägenheter som uppstår i samband med uttaget i form av traktamente, ersättning för förlorad ekonomisk inkomst eller liknande”.

Kom ihåg att du kan få information på vår klinik i Gandía och på vår klinik i Beniarbeig.

Mer information om äggdonation hos IREMA.

Pide tu cita ahora